e-gården

Gårdsbutik och sommarkafé med eget gårdsslakteri


Inköp av lamm

Vi köper in lamm i avtalad volym från lammproducenter i närområdet.
Vi följer Svenska marknadens genomsnittliga avräkningspriser för lamm.

Här finns en PRISNOTERINGEN med gällande priser för inköp av lamm under 12 månader och som vid klassificering* köttklassas som lamm.

Viss procent återtag i samband med försäljning kan accepteras.
Moms tillkommer men utbetalas endast till de med giltigt momsregistreringsnummer


Kontakta oss för försäljningsuppdrag och leveransplanering
Tel. 070 - 62 00 00 4  eller via formuläret - Kontaka oss -


Dessa mallar används vid transport, slaktbeställning och skinnhantering

Förflyttningsdokument (Jordbruksverket) - Slakteriets nr är : SE261692

Slaktbeställning (lamm)

Djurägarförsäkring 

Styckningsbeställning (vid återtag)

> Följesedel för skinnberedning: Tranås skinnberedning

Vid inköp av slaktdjur ingår leverantören och e-gårdens slakteri en affärsuppgörelse som innebär att slakteriet köper in slaktdjur i samband med inleverans till slakteriets mottagningsstall, Det ekonomiska värdet av djuret fastställs i samband med klassificering(se nedan) och belopp utbetalas enligt avräkningsnota. För veterinära anmärkningar sker prisavdrag. Oklippta djur kan beläggs med ett prisavdrag.

OBS! Lamm under 12 kg i slaktvikt räknas som underviktiga och kan bedömas till kassation av Livsmedelsverket. Underviktiga lamm köps inte in av oss utan genererar istället en kassationsavgift på 120 kr + 6kr/Kg för säljaren.

*Klassificering
Alla djur klassas enligt Svensk lagstiftning och klassning utförs av en behörig klassificerare.
Mer info om köttklassning på Jorgbruksverkets webbplats.
Vi och Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar vid slakt för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Samtal