e-gården

Gårdsbutik och sommarkafé med eget gårdsslakteri


Inköp av lamm

Vi köper in lamm för vidare försäljning och förädling.
Vi följer Svenska marknadens genomsnittliga avräkningspriser för lamm.
Priset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan och vi uppdaterar vårt inköpspris löpande under året.

Här finns prisstatistik för den som vill läsa.

Vid inköp av slaktdjur ingår leverantören och e-gårdens slakteri en affärsuppgörelse som innebär att slakteriet köper in slaktdjur i samband med inleverans till slakteriets mottagningsstall, Det ekonomiska värdet av djuret fastställs i samband med klassificering(se nedan) och belopp utbetalas enligt avräkningsnota. För veterinära anmärkningar sker prisavdrag. Oklippta djur kan beläggs med ett prisavdrag.


Här finns en PRISNOTERINGEN med gällande priser för inköp av lamm under 12 månader och som vid klassificering* köttklassas som lamm.


När det gäller får(tacka) äldre än 12 månader eller som klassificeras* som får köper vi in tackor till ovanstående prislista och för bagge över 12 månader gäller 50% av fårpriset. Detta lägre pris är för att efterfrågan är avsevärt lägre på detta kött.

OBS! Lamm under 12 kg i slaktvikt räknas som underviktiga och kan bedömas till kassation av Livsmedelsverket. Underviktiga lamm köps inte in av oss utan genererar istället en kassationsavgift på 120 kr + 6kr/Kg för säljaren.

*Klassificering
Alla djur klassas enligt Svensk lagstiftning och klassning utförs av en behörig klassificerare.
Mer info om köttklassning på Jorgbruksverkets webbplats.

Moms tillkommer men utbetalas endast till de med giltigt momsregistreringsnummer

Samtal