e-gården

Gårdsbutik och sommarkafé med eget gårdsslakteri


Legoslakt (Återtag)

Våra priser för legoslakt och styckning baseras på att vi arbetar i ett lugnt tempo utan stress med djurvälfärd och kvalitet i fokus. Genom att arbeta på detta sätt vill vi leverera kött av bästa kvalitet.

Vi levererar INTE återtag på helfall, dvs att vi endast utför slakt utan styckning. Man kan beställa grovstyckning om behovet finns att detaljstycka själv. 

Vi kan inte, vill inte och behöver inte konkurrera med stora slaktvolymer.


>>>  Prislista 


 

Samtal