e-gården

Gårdsbutik och sommarkafé med eget gårdsslakteri

I händelse av kassering av slaktkropp

I sällsynta fall kan en köttet från en hel slaktkropp dömas ut av Livsmedelsverkets officiella veterinär och måste då skickas för destruktion. Detta är som sagt väldigt ovanligt men det förekommer. I händelse av detta kommer vi dessvärre att ta ut en avgift för destruktion om 120kr + 6kr/kg oavsett om köttet var tänkt som återtag eller försäljning. 

Notera även att mycket små/tunna lamm kan av Livsmedelsverket bedömmas som underviktiga och generear då en kassation med ovan nämnda avgift som resultat.GDPR – Personuppgifter


Gällande EU-förordning (GDPR) om datalagring vi vill informera om hur e-gården lagrar och behandlar dina personuppgifter.

De uppgifter som du lämnar till oss vid slakt och försäljning används i vår verksamhet som ett led för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, fakturering, information och uppföljning. Vi lämnar även uppgifter vidare till myndigheter och åt och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Kontakta oss om du vill ha mer information om de personuppgifter som vi behandlar.


Samtal