e-gården

Gårdsbutik och sommarkafé med eget gårdsslakteri

Slaktdagar och slaktanmälan

Titta om något datum passar Er
 >>> 2022 här <<<
(obs! endast se/läsa i denna är möjligt)Anmäl slakt i detta formulär:  [Slaktanmälan Lamm]

Vid slakt av flera djur äldre än 12 månader ser vi gärna att du hör av dig innan du bokar på ovanstående länk.Dessa mallar används vid transport, slaktbeställning och skinnhantering

Transportdokument (Jordbruksverket) - Slakteriets nr är : SE261692

Slaktbeställning (lamm)

Djurägarförsäkring 

Styckningsbeställning

> Följesedel för skinnberedning: Tranås skinnberedning


Vi och Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar vid slakt för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. 


Samtal